بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 
TERJEMAH KITAB PUASA DARI SAHIH MUSLIM (TAUTAN e-BOOK)
 
Daftar Isi
 
1. Bab keutamaan Ramadan
2. Bab wajib berpuasa Ramadan karena melihat hilal, dan berbuka karena melihat hilal. Dan jika tertutup awan pada awal berpuasa atau akhir berpuasa, maka disempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari
3. Bab: “Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari”
4. Bab satu bulan bisa dua puluh sembilan hari
5. Bab penjelasan bahwa setiap negeri memiliki rukyat sendiri. Dan bahwa apabila mereka telah melihat hilal, maka hukumnya tidak berlaku bagi negeri yang jauh dari mereka
6. Bab tenggang waktu hilal untuk dapat dilihat
7. Bab penjelasan makna sabda Nabi shallallahu ta’ala ‘alaihi wa sallam, “Dua bulan hari raya tidak berkurang”
8. Bab penjelasan bahwa mulainya puasa terjadi dengan terbitnya fajar. Bahwa boleh baginya untuk makan atau selainnya sampai fajar terbit. Penjelasan sifat fajar yang berkaitan dengan hukum-hukum mulainya puasa dan masuknya waktu salat Subuh serta selain itu
9. Bab keutamaan sahur, penekanan disukainya sahur, dan disukai mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka
10. Bab penjelasan waktu selesainya puasa dan keluarnya waktu siang
11. Bab larangan menyambung puasa
12. Bab penjelasan bahwa mencium ketika puasa tidak diharamkan bagi siapa saja yang tidak terangsang syahwatnya
13. Bab sahnya puasa siapa saja yang masih dalam keadaan junub ketika fajar terbit
14. Bab kerasnya pengharaman jimak di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Wajibnya kafarat yang besar padanya. Dan bahwa kafarat tersebut wajib bagi orang yang memiliki kelapangan maupun kesulitan, serta tetap menjadi tanggungan orang yang kesulitan sampai dia mampu
15. Bab bolehnya puasa atau tidak puasa di bulan Ramadan bagi orang yang menempuh perjalanan selain maksiat, apabila jarak perjalanannya dua marhalah atau lebih. Dan bahwa lebih utama bagi siapa saja yang mampu tanpa ada kesulitan untuk berpuasa, dan lebih utama bagi siapa saja yang kepayahan untuk tidak berpuasa
16. Bab pahala orang yang berbuka ketika perjalanan apabila dia menangani suatu pekerjaan
17. Bab pilihan untuk berpuasa atau tidak ketika safar
18. Bab disukai tidak berpuasa bagi orang yang haji pada Hari Arafah
19. Bab puasa Hari Asyura
20. Bab hari apa saja disyariatkan Puasa Asyura
21. Bab barang siapa sudah makan di Hari Asyura, maka ia menahan diri di sisa hari
22. Bab larangan puasa di Hari Idul Fitri dan Idul Adha
23. Bab pengharaman puasa Hari-hari Tasyriq
24. Bab dibencinya puasa hari Jumat secara bersendirian
25. Bab penjelasan penghapusan hukum firman Allah taala: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidiah” [QS Al-Baqarah : 184] dengan firman-Nya: “Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” [QS Al-Baqarah : 185]
26. Bab qada puasa Ramadan di bulan Syakban
27. Bab qada puasa bagi mayit
28. Bab orang yang sedang berpuasa diundang makan, agar mengucapkan: Sesungguhnya aku berpuasa
29. Bab menjaga lisan bagi orang yang berpuasa
30. Bab keutamaan puasa
31. Bab keutamaan berpuasa di jalan Allah bagi siapa saja yang mampu, asal tidak ada kemudaratan dan tidak ada pengabaian tugas
32. Bab bolehnya puasa sunah dengan niat di siang hari sebelum matahari mulai turun dan bolehnya berbuka bagi orang yang berpuasa sunah tanpa ada uzur
33. Bab makan, minum, dan jimaknya orang yang lupa tidak membatalkan puasa
34. Bab puasa Nabi ﷺ di selain Ramadan dan disukainya untuk tidak melewatkan satu bulan dari puasa
35. Bab larangan dari puasa sepanjang tahun bagi siapa saja yang dimudaratkan karenanya, atau yang mengakibatkan luput dari suatu hak atau bagi yang tidak berbuka pada dua hari raya dan Hari Tasyrik, serta penjelasan lebih utamanya puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari
36. Bab disukainya puasa tiga hari pada setiap bulan, puasa Hari Arafah, Asyura, Senin, dan Kamis
37. Bab puasa di akhir Syakban
38. Bab keutamaan puasa Muharam
39. Bab disukainya puasa enam hari di bulan Syawal mengiringi puasa Ramadan
40. Bab keutamaan Lailatul Qadar, anjuran untuk mencarinya, dan penjelasan saatnya dan waktu-waktu yang paling diharapkan untuk mencarinya
 
 
 
 
 
 
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Twitter: @NasihatSalaf
Facebook:
https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
Baca juga:
TERJEMAH KITAB PUASA DARI SAHIH MUSLIM (TAUTAN e-BOOK)