بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

?? BAGAIMANA SIKAP KITA PADA SAUDARA KITA YANG MURTAD?

Tentu sedih jika melihat di antara saudara kita ada yang murtad, pindah pada agama lain. Bagaimana sikap kita jika ada saudara kita yang demikian?

Murtad adalah orang yang keluar dari Islam, berpaling kepada kekafiran, baik dengan ucapan, perbuatan, meninggalkan amalan, atau sebab keyakinan. Namun tidak setiap yang terjerumus dalam kekafiran dikatakan kafir murtad, karena boleh jadi dia memiliki udzur. Bisa jadi karena tidak tahu, salah paham, dipaksa, atau keliru.

Beberapa bentuk riddah (murtad) ada yang tidak menerima udzur, seperti orang yang mencaci maki Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula orang yang menyatakan dirinya keluar dari Islam, dan tidak mau bertaubat, maka ia disebut murtad.

Jika ada di antara saudara kita ada yang murtad, maka hendaklah kita bersikap sebagai berikut ⤵️:

1- Berlepas diri dari kekufuran dan kemurtadannya.

2- Tidak loyal, mendukung dan mencintainya dalam hal yang ada sangkut pautnya dengan ajaran yang ia anut.

3- Menasihati dan mendakwahinya supaya kembali pada Islam.

4- Diperbolehkan mengunjunginya dalam rangka menasihatinya dan terus berharap ia mendapat hidayah.

5- Boleh memberikan ia hadiah untuk menarik hatinya pada Islam.

6- Berpaling atau memboikotnya jika ia terus dalam kesesatan, khusus jika mendiamkannya bermanfaat.

Hanya Allah yang memberi hidayah.

 

Referensi:

Fatawa Syaikh Sholih Al Munajjid dalam Al Islam Sual wal Jawab no. 169985.

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber: https://muslim.or.id/19250-bersikap-pada-saudara-yang-murtad.html