بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TUNTUTLAH ILMU SAMPAI KE NEGERI CINA BUKAN HADIS
 
Mayoritas Ulama pakar hadis menilai bahwa hadis ini adalah hadis Dhaif (Lemah) dilihat dari banyak jalan.
 
Seandainya Hadis Ini Shahih (Fatawa Syaikh Ibnu Baz)
 
Seandainya hadis ini Shahih, maka hal ini TIDAK menunjukkan kemuliaan negeri Cina, dan juga TIDAK menunjukkan kemuliaan masyarakat Cina. Karena maksud dari ‘Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina,” seandainya hadis ini Shahih, adalah cuma sekadar motivasi untuk menuntut ilmu agama, walaupun sangat jauh tempatnya. Karena menuntut ilmu agama sangat urgen. Kebaikan di dunia dan Akhirat bisa diperoleh dengan mengilmui agama ini dan mengamalkannya.
 
Dan TIDAK dimaksudkan sama sekali dalam hadis ini mengenai keutamaan negeri Cina. Namun karena Cina adalah negeri yang sangat jauh dari negeri Arab, sehingga Nabi ﷺ memisalkan dengan negeri tersebut. Tetapi perlu diingat sekali lagi, ini jika hadis tadi adalah hadis yang Shahih. Penjelasan ini kami rasa sudah sangat jelas dan gamblang bagi yang betul-betul merenungkannya.
 
Wallahu waliyyut taufiq. [Majmu’ Fatawa Ibnu Baz, 22/233-234, Asy Syamilah]
 
 
 
 
 
 
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
#tuntutlahilmusampaikenegericina #bukanhadis #hadislemah #dhaif #dhoif #hadisdhaif #thalabulilmi #tholabulilmi #penuntutilmu #pentingnyamenuntutilmu