بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

 

SEBAIK-BAIK AMAL ADALAH SALAT

 

Dari Tsauban radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

سَدِّدُوْا ، وَقَارِبُوْا ، وَاعْمَلُوْا ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْـرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُـحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

“Berlaku tepatlah sesuai kebenaran, (berusahalah) mendekati kebenaran, dan beramallah. Dan ketahuilah, bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat.Dan tidaklah menjaga wudhu, melainkan seorang Mukmin.” [Hadis ini Sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (V/282); Ad-Darimi (I/168); Ibnu Hibban (no. 1034-at-Ta’liqatul Hisan dan no.164-Mawariduzh Zham-an); Ibnu Nashr al-Marwazi dalam Ta’zhim Qadris Shalah (no. 167); Dan lainnya. Lihat Silsilah al-Ahadis ash-Sahihah, no. 115]

Ada juga yang diriwayatkan dengan lafal:

اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

“Tetaplah kalian beristiqamah dan kalian pasti tidak akan mampu! Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Dan tidak ada orang yang senantiasa menjaga wudhunya, melainkan seorang Mukmin.” [Sahih: HR. Ahmad, V/277; Ibnu Majah, no. 277; Ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul Kabir, II/101, no. 1444; Dan lainnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani dalam Irwa`ul Ghalil, no. 412]

Hendaknya seorang Muslim takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan salat.

Yang pasti, orang yang meninggalkan salat telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa, mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada dosa zina, mencuri dan minum khamr. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di Akhirat. [Lihat kitab ash-Shalah wa Hukmu Tarikiha (hlm. 29) karya Imam Ibnul Qayyim. Lihat juga Majmu’ Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah, XXII/50]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan:
“Orang yang enggan mengerjakan salat fardhu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras (berat) berdasarkan kesepakatan para imam kaum Muslimin. Bahkan menurut Jumhur Ummat (Mayoritas) seperti imam Malik rahimahullah, asy-Syafi’i, Ahmad, dan selain mereka, ia wajib disuruh bertobat. Jika ia bertobat, (maka ia terbebas dari hukuman). Dan jika tidak, maka ia dihukum bunuh.

Bahkan orang yang meninggalkan salat lebih jelek daripada pencuri, pezina, peminum khamr, dan penghisap ganja.” [Majmu’ Fatawa, XXII/50]

Fawaa-Id

1) Di dalam hadis ini terdapat perintah agar istiqamah di atas iman dan tauhid, serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ﷻ semata, dan melaksanakan ibadah dengan istiqamah sampai meninggal dunia.

2) Iman kepada Allah ﷻ tidak sempurna kecuali dengan istiqamah, yaitu istiqamah dalam tauhid kepada Allah ﷻ, dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya.

3) Derajat istiqamah sangat tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang.

4) Istiqamah sangat berat, namun Allah mudahkan bagi orang-orang yang ikhlas bertauhid dan kontinyu dalam ketaatan.

5) Sebaik-baik amal yaitu yang dilaksanakan dengan kontinyu, terus menerus, meskipun sedikit.

6) Diperintahkan untuk berlaku tepat sesuai kebenaran.

7) Wajib untuk berusaha berpegang kepada kebenaran yang bersumber pada Alquran dan as-Sunnah.

8) Wajib bagi setiap Muslim untuk melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba.

9) Seorang Muslim harus memilih yang terbaik dan yang mampu dia laksanakan dari sekian banyak amal saleh.

10) Sebaik-baik amalan atau perbuatan seorang Mukmin adalah salat.

11) Salat adalah tiang agama, cahaya seorang Mukmin, dan penyejuk hati seorang Mukmin.

12) Seluruh amal, baik dan buruknya tergantung dari tauhid dan salatnya.

13) Hubungan seorang hamba dengan Allah ﷻ yang pertama kali dihisab adalah salatnya.

14) Wajib mengerjakan salat lima waktu dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah ﷺ.

15) Wajib mengerjakan salat lima waktu pada waktunya.

16) Wajib mengerjakan salat dengan khusyuk dan thumakninah.

17) Wajib bagi laki-laki mengerjakan salat yang lima waktu berjamaah di masjid.

18) Wajib menjaga wudhu dan salat dengan terus menerus sampai wafat.

19) Orang yang tidak melakukan salat lima waktu, maka dia telah berbuat dosa besar yang lebih besar dari zina, minum khamr, dan lainnya.

20) Ulil Amri (pemerintah) wajib memerintahkan rakyatnya untuk salat, dan memberi sanksi hukuman yang berat bagi orang yang meninggalkan salat lima waktu.

 

Sumber : https://almanhaj.or.id/32018-sebaik-baik-amal-adalah-salat-2.html

 

══════

 

Mari sebarkan dakwah sunnah dan meraih pahala. Ayo di-share ke kerabat dan sahabat terdekat! Ikuti kami selengkapnya di:

WhatsApp: +61 405 133 434 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Email: [email protected]
Twitter: @NasihatSalaf
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat