JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT
>> Firqatun Najiyah
 
Istilah golongan yang selamat yang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Firqatu An-Najiyah ( الفرقة الناجية ) muncul berdasarkan hadis Nabi ﷺ yakni:
 
افترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة ، فواحدة في الجنة و سبعين في النار ، و افترقت النصارى على اثنين و سبعين فرقة فواحدة في الجنة و إحدى و سبعين في النار ، و الذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث و سبعين فرقة ، فواحدة في الجنة و ثنتين و سبعين في النار ، قيل يا رسول الله من هم ؟ قال : هم الجماعة
 
“Yahudi telah berpecah-belah menjadi 71 golongan, maka satu di Surga dan tujuh puluh di Neraka. Dan Nashara telah berpecah belah menjadi 72 golongan, maka satu di Surga dan tujuh puluh satu di Neraka. Dan demi yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, maka satu di Surga dan tujuh puluh dua di Neraka. Dikatakan “Wahai Rasul ALLAH, siapa mereka itu?” Beliau ﷺ berkata: “Mereka adalah al-Jamaah.”” [HR Ahmad, shahih]
 

Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat

 

#jalangolonganyangselamat #alfirqatunannajiyah #Umatkuberpecahbelah #menjadi73Golongan #73Golongan #72Golongan #71Golongan #Yahudi #Nashara #Nasharo #N