بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 
HADIS-HADIS LEMAH/ PALSU SEPUTAR ZULHIJAH
 
Kita patut bersyukur kepada Allah atas taufik yang telah Dia limpahkan, hingga kita dapat mengisi waktu yang utama di sepuluh hari awal Zulhijah dengan amal saleh. Akan tetapi perlu bagi kita untuk mengetahui beberapa hadis lemah dan palsu, yang sering dijadikan sandaran bagi sebagian kaum Muslimin untuk beribadah di waktu yang mulia ini. Berikut beberapa hadis lemah seputar bulan Zulhijah:
 
Hadis 1
 
ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
 
“Tidak ada hari yang paling dicintai Allah untuk diibadahi pada hari itu selain sepuluh hari di (awal) bulan Zulhijah. Pahala puasa pada setiap harinya senilai dengan pahala puasa sepanjang tahun, dan salat pada setiap malamnya senilai dengan salat pada malam Lailatul Qadar.”
 
[Dhaif (lemah). Abu ‘Isa (At Tirmidzi) berkata: “Hadis ini Gharib, tidak diketahui selain dari hadis Mas’ud bin Washil, dari An Nahas, … (dst)”. Dan didhaifkan Syaikh Al Albani dalam Dhaif Sunan Ibnu Majah (1728) no. 377, akan tetapi terdapat perbedaan lafal dalam hadis ini. Lihat Al Misykat (1471), Dhaif Jami’ush Shaghir (5161), dan Dhaif At Targhib no. 123, Silsilah Adh Dhaifah 5142]
 
Hadis 2
 
من صام العشر فله بكل يوم صوم شهر ، وله بصوم يوم التروية سنة، وله بصوم يوم عرفة سنتان
 
“Barang siapa yang berpuasa di sepuluh (hari awal Zulhijah), baginya tiap hari seperti pahala puasa sebulan penuh. Pahala puasa Tarwiyah (8 Zulhijah) senilai dengan puasa setahun penuh, dan pahala puasa Arafah (9 Zulhijah) senilai pahala puasa selama dua tahun.”
 
[Maudhu (palsu). Ibnu Hibban berkata: “Jelas sekali nampak kedustaan di dalamnya, hingga tidak perlu lagi dijelaskan derajat hadisnya.” Lihat Al Maudhuat karya Ibnul Jauzi (2/112), dan Al Fawa’id Al Majmu’at Kitab Ash Shiyam hadis no. 30, At Tanzih Asy Syari’ah Al Marfu’at (2/187)]
 
Hadis 3
 
صيام أول يوم من العشر يعدل مائة سنة واليوم الثاني يعدل مائتي سنة فإذا كان يوم التروية يعدل ألف عام وصيام يوم عرفة يعدل ألفي عام
 
“Puasa di sepuluh hari awal Zulhijah pahalanya senilai dengan puasa 100 tahun. Hari kedua (Zulhijah) senilai puasa 200 tahun. Puasa Tarwiyah (8 Zulhijah) pahalanya senilai 1000 tahun. Dan puasa Arafah (9 Zulhijah) senilai 2000 tahun.”
 
[Tidak Sahih. Lihat Tadzkiratul Maudhuat (119), Mausu’ah Al Ahadis wa Al Atsar Ad Dhaifah wa Al Maudhuat 13434]
 
Hadis 4
 
صوم يوم التروية كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين
 
“Puasa hari Tarwiyah menjadi kafarah (penghapus dosa –pent) satu tahun, dan puasa hari Arafah menjadi kafarah dua tahun.”
 
[Maudhu (Palsu), lihat Dhaif Al Jami’ no. 3501, Irwa’ul Ghalil 4/121]
 
Hadis 5
 
كان يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ؛ أول اثنين من الشهر ، والخميس ، والاثنين من الجمعة الأخرى
 
“Adalah (Nabi ﷺ) biasa berpuasa pada kesembilan hari di bulan Zulhijah, hari Asyura, tiga hari setiap bulannya, hari Senin pada setiap awal bulan, dan hari Kamis dan Senin setelah Jumat kedua.”
 
‘[Dhaif, Az Zaila’i berkata hadis ini Dhaif. Lihat Dhaif Al Jami’ no. 4570]
 
Hadis 6
 
ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام – يعني من العشر – ، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله ، والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة
 
“Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah, dan tidak ada amal yang dikerjakan di waktu tersebut yang paling dicintai Allah ‘Azza wa Jalla daripada hari ini, yaitu sepuluh hari di awal bulan Zulhijah. Maka perbanyaklah kalian bertahlil dan bertakbir mengingat Allah di dalamnya. Amal di bulan ini dilipatgandakan 700 kali.”
 
[Dhaif, diDhaifkan oleh Al Albani dalam Dhaif At Targhib wa At Tarhib 1/364]
 
Hadis 7
 
اختار الله عز وجل الزمان ، فأحب الزمان إلى الله عز وجل ذو الحجة ، وأحب ذي الحجة إلى الله عز وجل العشر الأول
 
“Allah ‘Azza wa Jalla telah memilih satu waktu. Dan waktu yang paling Allah ‘Azza wa Jalla cintai ialah Zulhijah. Dan waktu yang paling Allah ‘Azza wa Jalla cintai di bulan Zulhijah ialah sepuluh hari awal.”
 
[Didhaifkan oleh Ibnu ‘Adi, dan Ibnu Rajab di Latha’iful Ma’arif 467]
 
Hadis 8
 
عن الأوزاعي رحمه الله قال: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله ، يصام نهارها ويحرس ليلها ، إلا أن يختص امرؤ بشهادة 0 حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم
 
Dari Al Auza’I rahimahullah beliau berkata: “Telah sampai kepadaku, bahwasanya amal di sepuluh hari awal Zulhijah pahalanya seperti berperang di jalan Allah. Siang harinya diisi dengan puasa, dan malam harinya dengan giat (beribadah). Kecuali seseorang yang telah dikhususkan dengan syahadah (mati syahid)”. Telah menceritakan kepadaku dengan hadis ini seorang dari Bani Makhzum, dari Nabi ﷺ.
 
[Didhaifkan Al Albani dalam Dhaif At Targhib dan At Tarhib 1/365. Dan makna hadis ini Sahih dengan lafal selain ini (yaitu “berpuasa di siang harinya dan giat beribadah di malam harinya”) lihat Sahih Ibnu Hibban 3853]
 
Hadis 9
 
أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتين قبل الغداة
 
“Empat hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ﷺ: Puasa hari Asyura (10 Muharam -pent), sepuluh hari di awal Zulhijah, tiga hari di setiap bulan, dan dua rakaat sebelum matahari terbit.”
 
[Didhaifkan oleh Al Albani dalam Al Irwa’ (4/111), Sahih wa Dhaif Sunan An Nasa’i 2416]
 
Hadis 10
كان يقال في أيام العشر: لكل يوم ألف يوم ، ويوم عرفة: عشرة أيام يوم ، يعني في الفضل
 
“Adalah Nabi ﷺ biasa mengatakan pada hari-hari di sepuluh awal Zulhijah, ’Setiap hari pahalanya seperti 1000 hari’ dan pada hari Arafah, ‘Pahalanya 10 kali lipat dari hari seperti ini.’”
 
[Didhaifkan oleh Al Albani dalam Dhaif At Targhib wa At Tarhib 1/365]
 
Hadis 11
 
أن شاباً كان صاحب سماع فكان إذا هل الهلال ذي الحجة أصبح صائما فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحملك على صيام هذه الأيام؟ قال بأبي وأمي يا رسول الله إنها أيام المشاعر وأيام الحج عسى الله عز وجل أن يشركني في دعائهم، فقال لك بكل يوم عدل مائة رقبة تعتقها، ومائة رقبة تهديها إلى بيت الله، ومائة فرس تحمل عليها في سبيل الله فإذا كان يوم التروية، فذلك عدل ألف رقبة، وألف بدنة، وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله إذا كان يوم عرفة، فذلك عدل ألفي رقبة، وألفي بدنة، وألفي تحمل عليها في سبيل الله، وصيام سنتين قبلها، وسنتين بعدها
 
“Ada seorang pemuda yang biasa memerdengarkan (nyanyian), dan setiap nampak hilal bulan Zulhijah ia berpuasa. Maka Rasulullah ﷺ diutus kepadanya dan berkata: ‘Apa yang membuatmu berpuasa pada hari-hari ini?”
Ia menjawab: “Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, sesungguhnya inilah hari-hari Masyair dan Haji. Aku berharap Allah ‘Azza wa Jalla menyertakanku dalam doa mereka.”
Kemudian Nabi ﷺ berkata kepadanya: ‘Setiap harinya (engkau berpuasa –pent) senilai dengan pahala membebaskan 100 budak. Kemudian 100 budak tersebut menjadi penunjuk jalan ke Baitullah. Dan 100 kuda betina yang mereka kendarai di jalan Allah jika itu hari Tarwiyah, senilai dengan 1000 budak, dan 1000 unta, dan 1000 kuda, yang mereka kendarai di jalan Allah. Jika itu hari Arafah, senilai dengan 2000 budak, dan 2000 unta, dan 2000 kuda yang mereka kendarai di jalan Allah. Dan puasa dua tahun sebelumnya, dan puasa dua tahun setelahnya.”
 
[Maudhu (Palsu), sebagaimana dalam “Al Maudhuat” (2/111), La’ali’ (2/107), At Tanzih Asy Syari’ah 2/148, dan Al Fawa’id Al Majmu’ah (95)]
 
Hadis 12
 
في اول يوم من ذي الحجة غفر الله فيه لآدم ومن صام هذا اليوم غفر الله له كل ذنب
و في اليوم الثاني استجاب الله لسيدنا يوسف, ومن صام هذا اليوم كمن عبد الله سنة و لم يعص الله طرفة عين
و في اليوم الثالث استجاب الله دعاء زكريا , ومن صام هذا اليوم استجاب الله لدعاه
و في اليوم الرابع ولد سيدنا عيسى عليه السلام, ومن صام هذا اليوم نفى الله عنه الياس و الفقر و في يوم القيامة يحشر مع السفرة الكرام
و في اليوم الخامس ولد سيدنا موسى عليه السلام, و من صام هذا اليوم برئ من النفاق و عذاب القبر
و في اليوم السادس فتح الله لسيدنا محمد عليه الصلاة و السلام بالخير,و من صامه ينظر الله اليه بالرحمة و لا يعذبه أبدا
و في اليوم السابع تغلق فيه أبواب جهنم, و من صامه أغلق الله له ثلاثون بابا من العسر و فتح الله له ثلا ثين بابا من الخير
و في اليوم الثامن المسمى بيوم التروية و من صامه أعطي له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله
و في اليوم التاسع و هو يوم عرفة من صامه يغفر الله له سنة من قبل و سنة من بعد
و في اليوم العاشر يكون عيد الأضحى و فيه قربان و ذبح ذبيحة و عند أول قطرة من دماء الذبيحة يغفر الله ذنوبه وذنوب أولاده. ومن أطعم فيه مؤمنا و تصدق بصدقة بعثه الله يوم القيامة آمنا و يكون ميزانه أثقل من جبل أحد
 
“Di hari pertama bulan Zulhijah, Allah mengampuni Adam. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, Allah akan mengampuni seluruh dosanya.”
 
“Di hari kedua Allah mengabulkan doa Sayyidina Yusuf. Dan barang siapa yang berpuasa di hari itu, pahalanya seperti beribadah kepada Allah setahun penuh, dan tidak bermaksiat walau sekejap mata.”
 
“Di hari ketiga Allah mengabulkan doa Zakaria. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan mengabulkan doanya.”
 
“Di hari keempat lahir Sayyidina ‘Isa ‘alaihissalam. Dan barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah akan menghilangkan kefakiran darinya. Dan pada Hari Kiamat ia akan dikumpulkan bersama As Safarat Al Kiram (malaikat yang mulia –pent).
 
“Di hari kelima lahirlah Musa ‘alaihissalam. Dan barang siapa berpuasa pada hari itu, ia akan dibebaskan dari sifat munafik dan azab kubur.”
 
“Di hari keenam Allah membukakan Sayyidina Muhammad ‘alaihis salatu wassalam kebaikan. Dan barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah akan melihatnya dengan rahmat-Nya. dan ia tidak akan diazab.”
 
“Di hari ketujuh ditutup pintu-pintu jahannam. Dan barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah akan tutup baginya 30 pintu kesulitan. dan Allah bukakan baginya 30 pintu kebaikan.”
 
“Di hari kedelapan disebut juga dengan hari Tarwiyah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, akan diberi balasan yang tidak diketahui oleh siapa pun kecuali oleh Allah.”
 
“Di hari kesembilan yaitu hari Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah akan mengampuni dosanya selama setahun sebelumnya, dan setahun sesudahnya.”
 
 
“Di hari kesepuluh yaitu Iduladha, di dalamnya terdapat kurban, penyembelihan, dan pengaliran darah (hewan kurban). Allah akan mengampuni dosa anak-anaknya (yaitu orang yang berpuasa tadi –pent). Barang siapa yang memberi makan orang Mukmin dan bersedekah, Allah akan mengutus baginya pada Hari Kiamat keamanan, dan timbangannya lebih berat dari Gunung Uhud.”
 
[Hadis ini tidak ada asalnya, namun banyak tersebar di forum-forum internet]
 
Hadis 13
 
من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة ؛ كتب له صيام ستين شهراً
 
”Barang siapa berpuasa pada hari ke-28 Zulhijah, akan dituliskan baginya pahala puasa 60 bulan.”
 
[Sanadnya Dhaif, lihat Silsilah Al Ahadis Adh Dhaifah 10/594]
 
Hadis 14
 
كان إذا فاته شيء من رمضان ؛ قضاه في عشر ذي الحجة
 
“Adalah Nabi ﷺ jika beliau terlewat beberapa hari di bulan Ramadan, beliau mengqadhanya di sepuluh hari awal Zulhijah.”
 
[Dhaif. Silsilah Al Ahadis Adh Dhaifah 12/989]
 
Diterjemahkan dari artikel di subulassalaam.com
 
Penerjemah: Yhouga Ariesta
 
 
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Twitter: @NasihatSalaf
Facebook:
https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
Baca juga:
HADIS-HADIS LEMAH/ PALSU SEPUTAR ZULHIJAH
HADIS-HADIS LEMAH/ PALSU SEPUTAR ZULHIJAH
HADIS-HADIS LEMAH/ PALSU SEPUTAR ZULHIJAH
HADIS-HADIS LEMAH/ PALSU SEPUTAR ZULHIJAH