بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HADIS-HADIS LEMAH DAN PALSU TENTANG KEUTAMAAN HARI KE-10 MUHARRAM (ASYURA)

 
Berikut ini terjemahan dari artikel yang berjudul `Aḥadis La Taṣiḥu Fi Yaumi Asyura (Hadis-Hadis Lemah Tentang Keutamaan Hari ke-10 Muharram), karya Syaikh DR. Aqil bin Salim Asy-Syamari ḥafiẓahullah. Semoga Allah menjadikan tulisan beliau ini sebagai sebab terhindarnya kaum Muslimin dari kesalahan keyakinan tentang keutamaan hari yang disebut dengan Hari Asyura, yaitu hari ke-10 Muharram.
 
Syaikh DR. Aqil bin Salim Asy-Syamari ḥafiẓahullah menjelaskan, bahwa terdapat banyak hadis lemah tentang (keutamaan hari ke-10 Muharram) yang saya kumpulkan dari perkataan ulama -semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang luas-, di antaranya yaitu:
 
Pertama:
 
إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشوراء
 
 “Sesungguhnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi pada hari ke-10 Muharram.” [Mauḍu‘ (Hadis palsu)]
 
Kedua:
 
من اكتحل يوم عاشوراء بالإثمد لم ترمد عينه أبداً
 
“Barang siapa yang bercelak dengan serbuk celak itsmid pada hari ke-10 Muharram, maka matanya tidak akan terkena penyakit mata selamanya” [HR. Al-Hakim dan beliau menjelaskan bahwa hadis ini munkar. Ibnul Jauzi menyebutkannya dalam kitab Al-Mauḍu‘at (Kumpulan Hadis-Hadis Palsu)].
 
Ketiga:
 
من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة
 
“Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 Muharram, niscaya Allah akan mencatat baginya (pahala) ibadah 60 tahun” [Hadis ini Batil, diriwayatkan oleh Habib bin Abi Habib. Al-Haitsami menyatakan bahwa Habib bin Abi Habib adalah seorang yang ditinggalkan periwayatannya (Matruk) dan pendusta (Kazzab)].
 
Keempat:
 
من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها
 
“Barang siapa yang melapangkan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya pada hari ke-10 Muharram, maka Allah pun akan melapangkan (urusan)nya dalam satu tahun penuh.” [Al-Haitsami bin Syaddakh menyendiri (dalam meriwayatkannya), sedangkan ia adalah perawi yang Da‘if dengan kesepakatan para ulama. Imam Ahmad pun menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Ibnul Rajab menerangkan bahwa sanandnya lemah dan Ibnul Zauji pun menyebutkannya dalam Al-Mauḍu]
 
Kelima:
 
إن آدم تاب الله عليه يوم عاشوراء ، ونوحاً نجاه الله يوم عاشوراء وإبراهيم نجاه الله من النار يوم عاشوراء ويونس أخرجه الله من بطن الحوت يوم عاشوراء ويعقوب اجتمع بيوسف يوم عاشوراء والتوراة نزلت يوم عاشوراء
 
“Sesungguhnya Allah menerima tobat Nabi Adam pada hari ke-10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Nuh pada hari ke-10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api pada hari ke-10 Muharram, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan besar pada hari ke-10 Muharram, Nabi Ya’qub berkumpul dengan Nabi Yusuf pada hari ke-10 Muharram, serta At-Taurah diturunkan pada hari ke-10 Muharram.”
 
Dan beberapa hadis semisalnya. Maka seluruhnya dusta, tidak ada asalnya, serta derajatnya lemah kecuali riwayat tentang selamatnya Nabi Musa ‘alaihis salam dan kaumnya dari musibah tenggelam.
 
Catatan
Yang dimaksud hadis lemah dalam artikel di atas mencakup seluruh hadis lemah, seperti mungkar, palsu, dan hadis lain yang tidak bisa diterima sebagai dalil.
 
Keenam:
 
Seorang Badui bertanya tentang Puasa Arafah dan Puasa Asyura kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda:
 
يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله والذي بعده، ويوم عرفة يكفر العام الذي قبله
 
“(Puasa) Hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu” [HR. Abu Ya‘la Al-Mushili dengan sanad lemah, karena terdapat seorang perawi dari kalangan tabi‘in yang tidak diketahui identitasnya. Di samping lemah sanadnya, hadis ini juga menyelisihi hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini termasuk periwayatan yang terbalik dari seorang perawi).
 
Ketujuh:
 
Semua hadis tentang (keutamaan) Salat Asyura (hari ke-10 Muharram atau malamnya) itu lemah, di antaranya adalah hadis berikut ini:
 
Hadis Abu Hurairah
 
من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربعين ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي عشر مرات وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم استغفر سبعين مرة أعطاه الله في الفردوس قبة بيضاء فيها بيت من زمردة خضراء سعة ذلك البيت مثل الدنيا ثلاث مرات وفي ذلك البيت سرير من نور قوائم السرير من العنبر الأشهب على ذلك السرير ألف فراش من الزعفران
 
“Barang siapa yang melakukan salat antara Zuhur dan Asar sebanyak empat puluh rakaat pada Hari Asyura, di setiap rakaat ia membaca Al-Fatiḥah sekali, Ayat Kursi sepuluh kali, Qul Huwallahu Aḥad (Al-Ikhlaṣ) sebelas kali, dan Mu‘awwizatain (Al-Falaq dan An-Naas) lima kali, setelah salam, ia beristighfar tujuh puluh kali, maka Allah anugerahkan Kubah Putih di Surga Firdaus, di dalamnya terdapat rumah yang terbuat dari batu mulia hijau seluas tiga kali luas dunia. Di dalam rumah itu terdapat ranjang dari cahaya. Kaki-kaki ranjang tersebut terbuat dari materi yang kokoh (Al-‘Anbar Al-Asyhub), di atasnya terdapat seribu kasur dari za’faran” (Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi lengkap dengan sanadnya. Beliau menyatakan bahwa hadis jenis ini disebutkan secara panjang lebar, dan hadis ini palsu (Mauḍu) serta para perawinya tidak diketahui identitasnya).
 
Hadis:
 
صلاة ليلة عاشوراء مائة ركعة في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص ثلاث مرات
 
“Salat malam Asyura itu sebanyak seratus rakaat, setiap rakaat dibaca Surat Al-Ikhlaṣ setelah Al-Fatiḥah tiga kali.”
 
Hadis:
 
صلاة وقت السحر من ليلة عاشوراء وهي أربع ركعات في كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وسورة الإخلاص إحدى عشر مرة وبعد الفراغ يقرأ سورة الإخلاص مائة مرة
 
“Salat malam Asyura pada waktu sahur itu sebanyak empat rakaat. Di setiap rakaat (sesorang) membaca ayat Al-Kursi tiga kali setelah Al-Fatiḥah, Surat Al-Ikhlaṣ sebanyak sebelas kali. Dan usai salat iapun membaca Surat Al-Ikhlaṣ sebanyak seratus kali.”
 
Hadis:
 
صلاة يوم عاشوراء عند الإشراق يصلي ركعتين في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي وفي الثانية (لو أنزلنا هذا القرآن) إلى آخر سورة الحشر ويقول بعد السلام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين لا إله إلا أنت خلقت أول ما خلقت في هذا اليوم وتخلق آخرما تخلق في هذا اليوم أعطني فيه خير ما أوليت فيه أنبيائك وأصفيائك من ثواب البلايا وأسهم لنا ما أعطيتهم فيه من الكرامة بحق محمد عليه الصلاة والسلام
 
“Salat Hari Asyura itu dilakukan ketika (beberapa saat setelah) terbitnya matahari, (yaitu: sesorang) salat dua rakaat. Pada rakaat pertama ia membaca Ayat Al-Kursi setelah Al-Fatihah, pada rakaat kedua membaca lau anzalnaa hazal Qur`an sampai akhir Surat Al- Ḥasyr, dan setelah salam mengucapkan ‘Ya Awwalal awwalin, wa ya Akhiral akhirin, la ilaha illa anta, khalaqta awwala ma khalaqta fi hazal yaum, wa takhluqu akhira ma takhluqu fi hazal yaum, a‘ṭini fihi khaira ma aulaita fihi `anbiya`aka wa `aṣfiya`aka min sawabil balaya wa aṣim lana ma `a‘ṭaitahum fihi minal karamah biḥaqqi Muḥammad ‘alaihiṣ ṣalatu was salam.”
 
Hadis:
 
صلاة يوم عاشوراء ست ركعات في الأولى بعد الفاتحة سورة الشمس وفي الثانية إنا أنزلناه وفي الثالثة إذا زلزلت وفي الرابعة سورة الإخلاص وفي الخامسة سورة الفلق وفي السادسة سورة الناس ويسجد بعد السلام ويقرأ فيها قل يا أيها الكافرون سبع مرات ويسأل الله حاجته
 
“Salat Hari Asyura’ itu enam rakaat. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatiḥah (seseorang) membaca Surat Asy-Syams, pada rakaat kedua membaca Inna anzalnahu, pada rakaat ketiga membaca Iza zulzilat, pada rakaat keeempat membaca Surat Al-Ikhlaṣ, pada rakaat kelima membaca Surat Al-Falaq, dan pada rakaat keenam membaca Surat An-Nas. Setelah salam bersujud dan membaca Qul ya ayyuhal kafirun tujuh kali, serta ia memohon terpenuhi kebutuhannya kepada Allah” (Perlu diketahui bahwa seluruh hadis tentang keutamaan secara khusus yang terdapat pada salat Asyura itu palsu).
 
Kedelapan:
 
من صام يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف ملك ومن صام يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف شهيد ومن صام يوم عاشوراء كتب الله له أجر سبع سماوات ومن أفطر عنده مؤمن في يوم عاشوراء فكأنما أطعم جميع فقراء أمة محمد وأشبع بطونهم ومن مسح على رأس يتيم رفعت له بكل شعرة على رأسه درجة في الجنة فقال عمر يا رسول الله لقد فضل الله يوم عاشوراء قال نعم خلق الله السماوات يوم عاشوراء والأرض كمثله وخلق القلم يوم عاشوراء واللوح مثله وخلق جبريل يوم عاشوراء وملائكته يوم عاشوراء وخلق آدم يوم عاشوراء وغفر ذنب داود يوم عاشوراء …الخ “
 
“Barang siapa yang berpuasa pada hari kesepuluh Muharram, maka akan diberi pahala sepuluh ribu (ibadah) malaikat. Barang siapa yang berpuasa pada hari kesepuluh Muharram, maka akan diberi pahala sepuluh ribu syuhada. Barang siapa yang berpuasa pada hari kesepuluh Muharram, maka Allah akan mencatat untuknya pahala sebanyak tujuh langit. Barang siapa yang memberi makanan buka puasa kepada seorang mukmin pada hari kesepuluh Muharram, maka seolah-olah seperti memberi makan seluruh orang fakir dari umat Nabi Muhammad dan mengenyangkan perut mereka. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka untuk setiap helai rambut kepala anak yatim tersebut akan ditinggikan derajat untuk pengusapnya di Surga. Umar berkata, Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah telah memberi keutamaan pada hari kesepuluh Muharram. Rasulullah ﷺ bersabda: Ya benar. Allah menciptakan langit-langit pada hari kesepuluh Muharram dan demikian pula bumi. Allah menciptakan Pena (untuk mencatat takdir) pada hari kesepuluh Muharram dan demikian pula Al-Lauḥul Maḥfuẓ. Allah menciptakan Malaikat Jibril pada hari kesepuluh Muharram, demikian pula Allah pun menciptakan malaikat-malaikat-Nya yang lain pada hari kesepuluh Muharram. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari kesepuluh Muharram. Allah mengampuni dosa Nabi Daud pada hari kesepuluh Muharram…(sampai akhir hadis).” [Hadis palsu (Mauḍu)]
 
Kesembilan:
 
ومن أشبع أهل بيت مساكين يوم عاشوراء مر على الصراط كالبرق الخاطف ومن تصدق بصدقة فكأنما لم يرد سائلا قط ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض إلا مرض الموت موضوع
 
“Barang siapa yang memberi makan kepada Ahli Bait yang miskin sampai kenyang pada hari ke-10 Muharram, maka ia akan melewati Jembatan Ash-Shirooth secepat kilat yang menyambar. Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu, maka seolah-olah seperti orang yang tidak pernah menolak orang yang meminta, sama sekali. Barang siapa yang mandi pada hari ke-10 Muharram, maka tidak akan pernah sakit kecuali sakit menjelang kematian.” [Palsu (Maudu)]
 
Kesepuluh:
 
من صام يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف ملك
 
“Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 Muharram, maka akan diberi pahala sepuluh ribu (ibadah) malaikat.” [Palsu (Maudu)]
 
Kesebelas:
 
إن الصرد أول طير صام عاشوراء
 
“Sesungguhnya burung Aṣ– Ṣurad adalah burung yang pertama kali berpuasa Asyura.”
 
[Diriwayatkan oleh Al-Khothiib dari Abu Gholiith secara Marfu’, sedangkan di kalangan para sahabat, tidaklah dikenal nama ini. Dan sanadnya adalah Abdullah bin Mu’awiyah, ia adalah Mungkarul Hadis. Hal ini sebagaimana disebutkan Asy-Syaukani raḥimahullah)]
 
Keduabelas:
 
ما من عبد يبكي يوم قتل الحسين يعني يوم عاشوراء إلا كان يوم القيامة مع أولي العزم من الرسل
 
“Tidak ada seorang hamba pun yang menangis pada hari terbunuhnya Al-Husain -yaitu pada hari ke-10 Muharram- kecuali kelak pada Hari Kiamat ia akan bersama Ulul ‘Azmi dari kalangan para rasul” [Palsu (Maudu)]
 
Demikian pula sebuah hadis yang menyebutkan, bahwa menangis pada hari ke-10 Muharram adalah cahaya sempurna pada Hari Kiamat. Maka ini adalah hadis palsu yang dipalsukan Syiah Rafidah.
 
Ketigabelas:
 
Setiap hadis tentang (keutamaan) menziarahi kubur pada hari ke-10 Muharram tidak ada asalnya.
 
Keempatbelas:
 
لئن بقيت لأمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده
 
“Sungguh apabila saya masih hidup, benar-benar saya akan perintahkan untuk puasa sehari sebelum atau sesudah Hari Asyura” [Syaikh Al-Albani raḥimahullah bahwa tambahan ini mungkar].
 
Kelimabelas:
 
صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا قال : فأتموا بقية يومكم واقضوه . يعني : يوم عاشوراء
 
“Apakah kalian puasa pada hari kalian ini? Mereka menjawab, ‘Tidak.’ Beliau (Rasulullah) ﷺ bersabda: ‘Sempurnakan sisa hari kalian dan bayarlah utang puasa tersebut, yaitu Hari Asyura.’” [Syaikh Al-Albani raḥimahullah menerangkan bahwa tambahan ini mungkar]
 
 
Penyusun: Ustadz Sa’id Abu Ukasyah
[Artikel Muslim.or.id]
 
 
 
Sumber:
  • https://muslim.or.id/28779-hadis-hadis-lemah-dan-palsu-tentang-keutamaan-hari-ke-10-muharram-1.html
  • https://muslim.or.id/28785-hadis-hadis-lemah-dan-palsu-tentang-keutamaan-hari-ke-10-muharram-2.html
  • https://muslim.or.id/28787-hadis-hadis-lemah-dan-palsu-tentang-keutamaan-hari-ke-10-muharram-3.html
  • https://muslim.or.id/28793-hadis-hadis-lemah-dan-palsu-tentang-keutamaan-hari-ke-10-muharram-4.html

 

 

 

Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: http://nasihatsahabat.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
#10Muharam #10Muharram #10Muharom #BulanMuharam #Asyuro #Asyura #HadisPalsu #hadislemah #maudhu #dhaif #harikesepuluhMuharam #bidahMuharam #bidahAsyura