بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 
TIDAK ADA PENGGANTINYA
 
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:
 
Seorang penyair berkata:
 
“Segala sesuatu yang engkau sia-siakan terdapat penggantinya.
Tetapi jika engkau sia-siakan Allah, maka tiadalah penggantinya.
 
Allah kuasa menggantikan segala sesuatu, dan tiada sesuatu pun yang mampu menggantikan-Nya.
Dia Maha Kuasa mencukupi segala sesuatu, namun tidak ada sesuatu pun yang dapat mencukupi-Nya.
Dia Maha Melindungi dari segala sesuatu, tetapi tidak ada sesuatu yang dapat melindungi dari siksa-Nya.
Dia kuasa mencegah segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu mencegah mudharat dari-Nya.
 
Bagaimana mungkin seorang hamba merasa tidak membutuhkan ketaatan kepada-Nya, sedangkan tidak sekejap mata pun dari urusan manusia yang tidak berada di bawah kekuasaan-Nya?
 
Bagaimana mungkin dia melupakan zikir kepada-Nya, sehingga Dia menjadikannya lupa terhadap dirinya sendiri, yang akibatnya ia merugikan dan menzalimi diri sendiri dengan sebenar-benar kezaliman?
 
Pada hakikatnya seorang hamba tidak menzalimi Rabbnya, namun dialah yang menzalimi diri sendiri.
Rabbnya tidak pernah menzaliminya, melainkan dialah yang telah menzalimi dirinya sendiri.” [Ad-Daa’ wad Dawaa’, Halaman 160]
 
 
 
 
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Twitter: @NasihatSalaf
Facebook:
https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
Baca juga:
TIDAK ADA PENGGANTINYA