Bismillah

TERNYATA ISTRI YANG MENAWAN ITU YANG PENDEK

Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

“Hal yang membuat istri itu menawan adalah ‘pendek’ dalam empat hal: tangan, kaki, lidah dan mata.

Tangan yang ‘pendek’ sehingga tidak menghambur-hamburkan harta suami.

Kaki yang ‘pendek’ sehingga tidak keluar rumah kecuali ada keperluan.

Lisan yang ‘pendek’ sehingga tidak suka mencela.

Mata yang ‘pendek’ pandangannya sehingga tidak mudah ingin beli ini dan itu.” [Raudhatul Muhibbin, hlm. 340-341]

Sumber: @thesunnah_path