MENGUSAP KHUF (Kitab Al-Wajiz)

By |2018-10-12T00:33:27+00:00October 12th, 2018|Fikih dan Muamalah, Sifat Wudhu Nabi, Thaharah|

Bismillah   MENGUSAP KHUF (Kitab Al-Wajiz)   Ulama bersepakat akan bolehnya mengusap di atas khuf, kecuali Syiah dan Khawarij. Dan kaus kaki sama bolehnya seperti mengusap khuf.   Hasan Al-Bashri [...]