AQIQAH  TIDAK SAH, KECUALI DENGAN KAMBING

By |2016-04-02T23:29:06+00:00April 2nd, 2016|Fikih dan Muamalah, Tanya Jawab|

Aqiqah  Tidak Sah, Kecuali Dengan Kambing Dari Aisyah radhiyallaahu 'anha dia berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu [...]