بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

SERATUS AMAL SALEH PADA SEPULUH HARI PERTAMA ZULHIJAH

1. Salat fardu
2. Puasa sunnah & puasa hari Arafah
3. Sedekah
4. Tahlil, tasbih, tahmid & takbir
5. Doa & istigfar
6. Selawat kepada Nabi ﷺ
7. Tilawah & tadabbur Alquran
8. Membaca dan memelajari tafsir Alquran
9. Tobat
10. Berbakti kepada orang tua & menjaga silaturahmi
11. Menyambung hubungan dengan teman-teman orang tua
12. Memuliakan tamu
13. Menebarkan salam
14. Memberi makan orang lain
15. Qiyamul lail
16. Salat sunnah Rawatib
17. Salat Duha
18. Zikir pagi & petang
19. Tidur dalam keadaan suci
20. Tafakkur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta
21. Bermuamalah dengan sesama kaum Muslimin dengan cara yang baik
22. Bersikap lemah lembut dan santun
23. Bermuka ceria
24. Menahan emosi
25. Menepati janji
26. Salat tobat
27. Dua rakaat wudu
28. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu
29. Amar makruf & nahi munkar
30. Menolong orang yang dizalimi
31. Menundukkan pandangan
32. Mengunjungi saudara seiman karena Allah
33. Menghadiri jenazah
34. Mengunjungi orang sakit
35. Mendatangi undangan
36. Mengibur orang yang sedang bersedih hati
37. Menunggu salat setelah pelaksanaan salat
38. Mendatangi majelis ilmu di masjid
39. Menyebarkan sunnah-sunnah Nabi ﷺ
40. Berbagi hadiah
41. Berjabat tangan dengan sesama Muslim dengan mengharap wajah Allah semata
42. Memuliakan orang yang lebih tua
43. Melunasi utang diri sendiri
44. Memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan
45. Memberikan penangguhan kepada orang yang utang yang belum bisa melunasi tepat waktu karena kesulitan
46. Menggugurkan utang atau mengurangi sebagiannya
47. Bergegas melunasi utang orang-orang yang terjerat utang
48. Memberikan syafaat/pertolongan yang baik
49. Menyingkirkan gangguan dari jalan
50. Memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli
51. Merahasiakan aib kaum muslimin
52. Mengurusi anak yatim
53. Membantu wanita janda
54. Menunjukkan orang lain kepada suatu kebaikan
55. Memberikan nasihat dan mendengar nasihat
56. Mendamaikan antara dua orang/kelompok yang sedang berseteru
57. Bergaul dengan orang-orang yang baik
58. Mengajarkan suatu ketrampilan kepada orang lain secara cuma-cuma
59. Mengusap kepala anak yatim
60. Menanggung urusan anak perempuan dan saudari perempuan
61. Menafkahi istri dan anak-anak
62. Istri menaati perintah dan permintaan suami
63. Istri mengurusi urusan rumah tangga
64. Membersihkan masjid
65. Berbagi air minum
66. Berterima kasih atas kebaikan orang lain
67. Membalas kebaikan orang lain dan mendoakan kebaikan untuknya
68. Menangis karena takut kepada Allah
69. Memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan mati syahid
70. Menanam pohon dengan niat yang baik
71. Menyelesaikan hajat kaum Muslimin
72. Beristigfar untuk Mukmin laki-laki dan Mukmin perempuan
73. Meruqyah seseorang dengan berharap pahala hanya kepada Allah semata
74. Memandikan dan mengafani jenazah dengan berharap pahala hanya kepada Allah semata
75. Menyegerakan berbuka
76. Mengakhirkan makan sahur
77. Berbagi pakaian kepada sesama Muslim
78. Antusias menghidupkan sunnah bersiwak
79. Melunasi utang dengan cara yang baik
80. Salat istikharah
81. Berpaling dari sumpah karena adanya suatu kemaslahatan dengan menunaikan kafaratnya
82. Membantu keluarga di rumah
83. Berjalan menuju masjid
84. Meminta izin sebelum masuk rumah
85. Menahan menguap
86. Duduk setelah Salat Fajar hingga waktu Syuruq (matahari terbit)
87. Memerintahkan keluarga untuk mengerjakan salat
88. Salat dua rakaat saat masuk rumah dan sebelum keluar rumah
89. Menyempurnakan wudu
90. Menjawab orang yang bersin yang mengucapkan “Alhamdulillah” dengan kalimat “Yarhamukallahu”
91. Menghibur dan membantu orang yang kesepian dan menyiapkan tempat tinggal bagi musafir
92. Memberi masjid wewangian
93. Mengurusi keluarga kerabat atau tetangga yang ditinggal pergi berhaji atau safar oleh kepala keluarga
94. Menyebarkan ilmu agama melalui aplikasi, web, channel, dan saluran televisi
95. Salat Idul Adha
96. Meminjamkan barang-barang yang bermanfaat seperti peralatan dapur, perkakas, dll.
97. Bercengkrama & berlemah-lembut dengan anak-anak kecil
98. Menjaga amanat dan menunaikannya
99. Mengobati orang sakit dengan berharap pahala hanya dari Allah semata
100. Berbuat baik kepada hewan (seperti memberi makan dan minum)

Sumber: ICC DAMMAM KSA

 

══════

Mari sebarkan dakwah sunnah dan meraih pahala. Ayo di-share ke kerabat dan sahabat terdekat! Ikuti kami selengkapnya di:

WhatsApp: +61 405 133 434 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Email: [email protected]
Twitter: @NasihatSalaf
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat