بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#DakwahTauhid
#ManhajSalaf
PRESIDEN SUKARNO SAJA BANGGA TERHADAP DAKWAH TAUHID “WAHABI”
>> Presiden Sukarno Mendukung Gerakan Pemurnian Agama “Wahabisme”
>> Pesan Presiden RI. Pertama Ir. Sukarno “Agar Umat Islam Kembali Ke Manhaj Salaf”

Di buku yang berjudul “Di Bawah Bendera Revolusi” (yaitu kumpulan tulisan dan pidato-pidato beliau) jilid pertama, cetakan kedua,tahun 1963. pada halaman 390, beliau mengatakan sebagai berikut:

((” Tjobalah pembatja renungkan sebentar “Padang-pasir” dan “Wahabisme” itu. Kita mengetahui djasa Wahabisme jang terbesar: ia punja kemurnian, ia punja keaslian, – murni dan asli sebagai udara padang-pasir, kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam di zamanja Muhammad!”

Kembali kepada kemurnian, tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya seribu satu tahajul dan seribu satu bid’ah.

Lemparkanlah djauh-djauh tahajul dan bid’ah itu, tjahkanlah segala barang sesuatu jang membawa kemusjrikan! ….”))

Berikut scan dari buku tersebut:

 

sukarno-mengagumi-wahabi

 

Buku yang berjudul “Dibawah Bendera Revolusi” (jilid pertama, cetakan kedua, tahun 1963, pada halaman 390) berikut sampul buku tersebut:

 

sampul-buku-sukarno-kagumi-wahabi

 

————

Nampak jelas bahwa presiden pertama RI. Ir. Sukarno sendiri menganggap, gerakan Wahabi adalah suatu gerakan “PEMURNI ISLAM”, gerakan yang menentang seribu satu Tahayul dan Bid’ah yang ada dalam Islam, dengan semboyan “Kembali kepada Allah dan kepada Nabi”

Mari wahai saudaraku, kita kembali kepada Alquran dan As Sunnah, kedua warisan Nabi Muhammad shallahu ‘alayhi wassalam, agar kita selamat dunia dan Akhirat.

Aamiin

Mujiarto Karuk

 

Sumber: http://firanda.com/index.php/artikel/wejangan/815-presiden-sukarno-mendukung-gerakan-pemurnian-agama-Wahabisme