Project Description

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
Barangisapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (Ath-Thalaq: 2-3)