Project Description

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Sesungguhnya barangsiapa bertaqwa dan bersabar maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.” (Yusuf: 90)