بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#NasihatUlama

PERHATIKANLAH PENDIDIKAN AGAMA BAGI KELUARGA

Pendidikan agama bagi keluarga adalah kewajiban utama seorang kepala rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Allah Ta’ala berfirman:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS at-Tahriim:6).

Ali bin Abi Thalib radhiallahu’anhu, ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata: “(Maknanya): Ajarkanlah kebaikan untuk dirimu sendiri dan keluargamu” [Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam “Al-Mustadrak” (2/535), diShahihkan oleh al-Hakim sendiri dan disepakati oleh adz-Dzahabi].

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di berkata: “Memelihara diri (dari api Neraka) adalah dengan mewajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta bertaubat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksa-Nya. Adapun memelihara istri dan anak-anak (dari api Neraka) adalah dengan mendidik dan mengajarkan kepada mereka (syariat Islam), serta memaksa mereka untuk (melaksanakan) perintah Allah. Maka seorang hamba tidak akan selamat (dari siksaan Neraka), kecuali jika dia (benar-benar) melaksanakan perintah Allah (dalam ayat ini) pada dirinya sendiri, dan pada orang-orang yang di bawah kekuasaan dan tanggungjawabnya” [Taisiirul Kariimir Rahmaan (hal. 640)].

Dalam sebuah hadis Shahih, ketika shahabat yang mulia, Malik bin al-Huwairits radhiallahu’anhu dan kaumnya mengunjungi Rasulullah selama dua puluh hari untuk memelajari Alquran dan sunnah beliau, kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka: “Pulanglah kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka dan ajarkanlah (petunjuk Allah Ta’ala) kepada mereka” [HSR al-Bukhari (no. 602)].

Sumber: http://Muslim.or.id/14595-potret-suami-ideal-dalam-rumah-tangga.html