بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ 
 
LIMA KEISTIMEWAAN NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM
 
 
Nabi ﷺ bersabda:
 
أُعطيتُ خمسًا ، لم يُعطَهنَّ أحدٌ منَ الأنبياءِ قَبلي : نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شهرٍ ، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ، وأيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ ، وأُحِلَّتْ لي الغَنائمُ ، وكان النبيُّ يُبعَثُ إلى قومِه خاصةً ، وبُعِثتُ إلى الناسِ كافةً ، وأُعطيتُ الشفاعةَ
 
 
“Aku diberikan lima kelebihan yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku:
(1) Aku ditolong dengan (ditanamkannya) rasa takut (ke dalam dada-dada musuh ketika kami masih berjarak) satu bulan (dari mereka),
(2) Bumi seluruhnya dijadikan sebagai tempat shalat dan penyuci. Sehingga siapapun dari umatku yang menjumpai (waktu) shalat, maka hendaknya dia shalat,
(3) Dihalalkan ghanimah untukku,
(4) Semua nabi sebelumku hanya diutus kepada kaumnya saja, sementara aku diutus kepada seluruh manusia, dan
(5) Aku diberikan (hak memberi) syafaat (Uzhma).” [HR. Muttafaq ‘alaih dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu]
 
 
Penjelasan Ringkas:
 
1. Diberi kemenangan dengan membuat takut musuh selama jarak perjalanan satu bulan. Allah akan menggetarkan hati semua musuh Allah dan Nabi-Nya ﷺ walaupun pasukan Islam belum ada di hadapan mereka dan masih ada dalam perjalanan yang berjarak satu bulan.
 
2. Bumi sebagai tempat shalat dan untuk bersuci. Yakni seseorang dapat menjadikan belahan bumi (di mana ia berada) sebagai mesjidnya serta tempat bersucinya. Kecuali tempat yang dilarang oleh beliau ﷺ untuk mkenunaikan shalat di atasnya, seperti tempat yang bernajis dan lain sebagainya. Ketika tidak ada air atau suatu kemudharatn dalam memakai air, maka diperbolehkan betayammum dengan tanah yang ada di atas permukaan bumi.
3. Dihalalkannya harta rampasan perang, di mana pada kaum sebelumnya masih diharamkan mengambilnya.
 
4. Nabi ﷺ diutus kepada jin dan manusia seluruhnya, kepada seluruh umat alam semesta. Sementara para nabi dan rasul –alaihimushshalatu wassalam– sebelum beliau, setiap di antara mereka hanya diutus kepada kaumnya saja.
 
5. Diberi syafaat Uzhma (Asy Syafa’atul Uzhma). Asy Syafa’atul Uzhma adalah syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ untuk para penduduk Padang Mahsyar, yang isinya adalah permintaan kepada Allah ﷻ supaya Allah ﷻ menyegerakan Hari Keputusan.
 
Dinamakan Asy Syafa’atul Uzhma (syafaat yang paling besar) karena syafaat ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, ketika sudah memuncak kesusahan di Padang Mahsyar:
• Terik matahari
• Keringat yang menggenang
• Waktu yang sangat lama
• Dalam keadaan takut yang sangat.
 
 Wallahu a’lam.
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
 
 
#limakeistimewaannabiMuhammad #5keistimewaannabiMuhammad #istimewanyaNabi #5istimewaNabi #ghaniham #syafaatuzhma #LimakeistimewaanRasulullah #5keistimewaanRasulullah