بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 
JIKA ENGKAU SIA-SIAKAN ALLAH, MAKA TIADALAH PENGGANTI-NYA
 
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:
 
Seorang penyair berkata:
“Segala sesuatu yang engkau sia-siakan terdapat penggantinya. Tetapi jika engkau sia-siakan Allah, maka tiadalah pengganti-Nya.”
 
Allah kuasa menggantikan segala sesuatu. Dan tiada sesuatu pun yang mampu menggantikan-Nya. Dia Maha Kuasa mencukupi segala sesuatu. Namun tidak ada sesuatu pun yang dapat mencukupi-Nya.
Dia Maha Melindungi dari segala sesuatu. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi dari siksa-Nya.
Dia kuasa mencegah segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang mampu mencegah mudharat dari-Nya.
 
Bagaimana mungkin seorang hamba merasa tidak membutuhkan ketaatan kepada-Nya, sedangkan tidak sekejap mata pun dari urusan manusia yang tidak berada di bawah kekuasaan-Nya?
 
Bagaimana mungkin dia melupakan zikir kepada-Nya, sehingga Dia menjadikannya lupa terhadap dirinya sendiri? Yang akibatnya ia merugikan dan menzalimi diri sendiri, dengan sebenar-benar kezaliman.
 
Pada hakikatnya, seorang hamba tidak menzalimi Rabbnya. Namun dialah yang menzalimi diri sendiri. Rabbnya tidak pernah menzaliminya. Melainkan dialah yang telah menzalimi dirinya sendiri.” [Ad-Daa’ wad Dawaa’, Halaman 160]
 
Sumber: salafittiba.com
 
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Twitter: @NasihatSalaf
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat