بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ILMU ADALAH POHON, AMAL ADALAH BUAHNYA

“Al-‘Ilmu bila amalin kasysyajari bila tsamarin”. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Demikian diungkapkan salah satu kalimat hikmah dalam bahasa Arab.
 
Syaikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah mengatakan:
Amal adalah buah dari ilmu.
Ilmu itu ada dalam rangka mencapai sesuatu yang lainnya.
Ilmu diibaratkan seperti sebuah pohon, sedangkan amalan adalah seperti buahnya.
Maka setelah mengetahui ajaran agama Islam, seseorang harus menyertainya dengan amalan.
Sebab orang yang berilmu akan tetapi tidak beramal dengannya, lebih jelek keadaannya daripada orang bodoh.
 
Di dalam hadis disebutkan: “Orang yang paling keras siksanya adalah seorang berilmu dan tidak diberi manfaat oleh Allah dengan sebab ilmunya”.
Orang semacam inilah yang termasuk satu di antara tiga orang yang dijadikan sebagai bahan bakar pertama-tama nyala api Neraka.
Di dalam sebuah syair dikatakan:
Orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya,
Mereka akan disiksa sebelum disiksanya para penyembah berhala.
[Hasyiyah Tsalatsatul Ushul, hal. 12]

 

Dinukil dari:  https://muslim.or.id/5750-laksana-pohon-yang-tak-berbuah.html

 

Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat

#ilmuadalahpohonamaladalahbuahnya #ilmutanpaamalibaratpohontakberbuah