بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IKHWANUL MUSLIMIN BUKAN TERMASUK AHLUS-SUNNAH
 
Al-Albaaniy:
“Perselisihan kita dengan IM (Ikhwanul Muslimin -pen) merupakan perselisihan dalam perkara Ushul (Pokok Agama), BUKAN SEKADAR perkara Furuu’ (Cabang) saja!
 
Maka tidak benar jika dikatakan bahwa IM termasuk Ahlus-Sunnah, karena mereka justru MEMERANGI Sunnah.” [Silsilatul-Hudaa wan-Nuur no. 356]
 
Sejak awal mula didirikan pergerakan Ikhwanul Muslimin (IM) banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaludin Al-Afghani, seorang penganut Syiah Babiyah yang berkeyakinan Wihdatul Wujud. Dan keyakinan bahwa kenabian dan kerasulan diperoleh lewat usaha, sebagaimana halnya menulis dan mengarang.

Dia (Jamaludin Al-Afghani) kerap mengajak kepada pendekatan Sunni-Syiah [Tidak. Demi Allah. Hal ini TIDAK AKAN terwujud. Semua ini hanyalah khayalan biasa, laksana menanam di lautan. Bagaimana tidak, dapatkah api bersatu dengan air ?]. Bahkan dia juga mengajak kepada persatuan antar agama. [Lihat dakwah Ikhwanul Muslimin fi Mizanil Islam. Oleh Farid bin Ahmad bin Manshur hal. 36]

Farid bin Ahmad bin Manshur menyatakan, bahwa Ikhwanul Muslimin banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaludin Al-Afghani pada beberapa hal, di antaranya:

  1. Menempatkan politik sebagai prioritas utama
  2. Mengorganisasikan secara rahasia
  3. Menyerukan peraturan hukum demokrasi
  4. Menghidupkan dan menyebarkan seruan Nasionalisme
  5. Mengadakan peleburan dan pendekatan dengan Syiah Rafidhah, berbagai kelompok sesat, bahkan kaum Yahudi dan Nasrani. [Lihat Ad-Dakwah hal 47]

Oleh sebab itu, jamaah Ikhwanul Muslimin banyak memiliki penyimpangan dari kaidah-kaidah Islam yang dipahami As-Salaf As-Shalih.

Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Twitter: @NasihatSalaf
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
 
 
#ikhwanulmuslimin #IMdalamtinjauansyariat #IMbukanahlussunnah #ikhwanulmusliminbukanahlussunnah #IMperangiSunnah #kesesatanIM, #penyimpanganIM