بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HAKIKAT KEHIDUPAN HAMBA

Al-Marrudzy berkata:

“Suatu hari aku masuk menjumpai (Imam) Ahmad, lalu saya bertanya: ‘Bagaimana engkau di pagi ini?’ Beliau menjawab: “Aku masuk di waktu pagi dalam keadaan Rabb-ku menuntut (diriku) untuk menunaikan kewajiban, Nabi-Nya menuntut untuk menunaikan Sunnah, dua malaikat menuntut untuk memerbaiki amalan, jiwaku menuntut (mengikuti) hawa nafsu, Iblis menuntut untuk kekejian, Malakul Maut menuntut nyawa, dan keluarga menuntut nafkah.”

 
[Thabaqat Al-Hanabilah karya Ibnu Abi Ya’lâ 1/570, dengan perantara kitab Kasykûl karya guru kami, Syaikh Abdul Aziz Ibnu Aqil]