بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#ZiarahKubur
#AhkamulJanaiz

FAIDAH ZIARAH KUBUR DAN DALIL HADISNYA

Bagi yang Berziarah

Faidah yang bisa dipetik dan hasil yang akan didapatkan oleh orang yang berziarah kubur, antara lain:

  • – Memberikan nasihat bagi dirinya.
  • – Mengingatkannya kepada kematian, balasan dan Hari Kiamat.
  • – Menambahkan kebaikan baginya.
  • – Mengambil pelajaran.
  • – Melunakkan (melembutkan) hati.
  • – Menjadikannya zuhud terhadap dunia dan tamak terhadap kebaikan Hari Akhirat.

Semua hal tersebut di atas ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi ﷺ:

إِنِّيْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَاخَيْرًا

“Sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Maka (sekarang) ziarahilah kubur, sebab ziarah itu akan mengingatkan kalian terhadap Hari Akhirat, dan akan menambah kebaikan pada diri kalian.” [Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Buraidah bin Al-Hushaib (5/350, 355, 356 dan 361)].

 

Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudry radhiyallahu ‘anhu:

فَإِنَّ فِيْهَا عِبْرَةً

“Sesungguhnya pada ziarah itu terdapat pelajaran”. [Diriwayatkan oleh Ahmad (3/38, 63, 66), Al-Hakim (1/374-375) dan Al-Baihaqy (4/77) dari jalan Al-Hakim].

 

Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu:

فَإِنَّهَا يُرِقُّ الْقَلْبَ وَتَدْمَعُ الْعَيْنُ وَتُذِكَّرُ الْآخِرَةَ

“Sesungguhnya ziarah itu akan melunakkan hati, mengundang air mata dan mengingatkan pada Hari Kiamat.” [Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/376)].