بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
AKIBAT PERBUATAN HOMOSEKS
>> Para Malaikat Lari, Bumi Bergoncang dan Berteriak, serta Gunung-Gunung Hampir Hancur Ketika Terjadi Perbuatan Homoseks
 
Para ulama rahimahumullah menjelaskan:
“Allah belum pernah menimpakkan cobaan dosa besar ini kepada seorang pun sebelum Kaum Luth. Allah juga menghukum mereka dengan hukuman yang belum pernah Allah timpakan kepada umat yang lain. Allah kumpulkan berbagai macam hukuman dan kebinasaan atas mereka. Negeri mereka dijungkirbalikkan bersama mereka, lalu mereka dirajam dengan bebatuan dari langit. Allah turunkan petaka atas mereka dengan petaka yang belum pernah Allah turunkan kepada umat selain mereka. Yang demikian itu disebabkan BESARNYA kerusakan kejahatan ini, sampai-sampai hampir segala sisi bumi itu bergoncang ketika maksiat ini dilakukan di atas permukaannya. Para malaikat dari segenap penjuru langit dan bumi lari ketika menyaksikannya, karena takut jika azab yang turun kepada para pelakunya juga mengenai mereka. Bumi berteriak memohon kepada Rabnya Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan hampir-hampir gunung-gunung itu hancur dari tempatnya”. [Lihat Ad-Daa wa ad-Dawa, hal. 242-243]
 
Penulis: Al Ustadz Amir As-soronji hafizahullah
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: https://nasihatsahabat.com/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
#LGBT #homosex, #homoseksualisme #hubungansekssejenis, #satujenis, #lesbian #gay #hombreng #hukuman #akibatperbuatan #akibatperbuatanhomoseks