JUAL BELI MURABAHAH YANG MENGANDUNG RIBA

By |2016-11-24T14:40:00+00:00November 24th, 2016|Fikih dan Muamalah, Jual Beli, Riba & Sharf|

سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ #FikihJualBeli JUAL BELI MURABAHAH YANG MENGANDUNG RIBA Alhamdulillah, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dalam Fikih Muamalah dikenal istilah Murabahah. Yang dimaksud [...]