HUKUM ATH-THIYARAH (TATHAYYUR, MENGANGGAP SIAL KARENA SESUATU)

By |2016-09-07T22:17:05+00:00September 7th, 2016|Akidah & Tauhid|

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ HUKUM ATH-THIYARAH (TATHAYYUR, MENGANGGAP SIAL KARENA SESUATU)   Ahlus Sunnah tidak percaya kepada Thiyarah atau Tathayyur. Tathayyur atau Ath-Thiyarah yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu [Lihat [...]