MENGUBAH NAMA TIDAK MENGUBAH HAKIKAT

By |2016-11-03T18:27:14+00:00November 3rd, 2016|Fikih dan Muamalah, Kaidah Fikih|

MENGUBAH NAMA TIDAK MENGUBAH HAKIKAT Islam menghukumi sesuatu bukan dari namanya, akan tetapi melihat kepada hakikatnya. Di antara tipu daya iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan [...]