KEDUDUKAN AKAL DALAM ISLAM

By |2016-12-26T00:00:00+00:00December 26th, 2016|Akidah & Tauhid|

بسم الله الرحمن الرحيم #DakwahTauhid KEDUDUKAN AKAL DALAM ISLAM Segala puji hanya milik Allah Ta’ala, satu-satunya Rabb yang berhak untuk di ibadahi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi [...]