MENOLONG YANG SUSAH HINGGA FAIDAH MENUNTUT ILMU

By |2018-01-06T06:41:56+00:00January 6th, 2018|Fikih dan Muamalah, Hadis, Manhaj|

MENOLONG YANG SUSAH HINGGA FAIDAH MENUNTUT ILMU   Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: “Siapa yang meringankan kesusahan dunia saudaranya, Allah akan mengangkat kesulitannya pada Hari Kiamat. Siapa [...]