MUKJIZAT NABI SEPUTAR DEMAM

By |2017-01-21T20:02:38+00:00January 21st, 2017|Akidah & Tauhid, Fikih dan Muamalah|

#DakwahTauhid MUKJIZAT NABI SEPUTAR DEMAM Rasulullah ﷺ bersabda: ( إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ) رواه البخاري ”Sesungguhnya penyakit demam (panas) adalah berasal dari panas Neraka Jahanam. Karena [...]