KECINTAANNYA KEPADA KERABAT TIDAK MENGHALANGINYA UNTUK MENGINGKARI KEMUNGKARAN

By |2016-04-23T09:58:26+00:00April 23rd, 2016|Kisah Muslim, Muslimah, Nasihat Hati|

Kecintaannya kepada Kerabat Tidak Menghalanginya untuk Mengingkari Kemungkaran [Ummu Mukminin Maimunah Bintu Al Harits] Tidak seperti raja atau ratu manapun di dunia ini, kehormatan dan kemuliaan yang Allah limpahkan kepada [...]