jangan meminta ke penghuni kubur doa kepada selain Allah