BOLEHKAH ZAKAT DISERAHKAN KE MERTUA?

By |2016-06-19T16:14:27+00:00June 19th, 2016|Fikih dan Muamalah, Tanya Jawab, Zakat|

Bolehkah Zakat Diserahkan Ke Mertua? Pertanyaan: Bolehkah zakat diserahkan ke mertua? Jawab: Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du, Orang yang berhak menerima zakat, telah dijelaskan Allah dalam [...]