MENGHADIRI WALIMAH TANPA DIUNDANG

By |2016-03-14T18:34:24+00:00March 14th, 2016|Fikih dan Muamalah, Muslimah, Tanya Jawab|

Menghadiri Walimah Tanpa Diundang Pertanyaan: Apabila kita tidak diundang ke suatu walimahan, tetapi kita hanya diajak oleh orang yang diundang ke walimahan tersebut, apakah kita boleh ikut hadir ke walimahan [...]