MENGENAL JUAL-BELI GHARAR

By |2016-11-07T22:02:27+00:00November 7th, 2016|Fikih dan Muamalah, Jual Beli, Riba & Sharf|

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ #Fikih_Jual_Beli MENGENAL JUAL-BELI GHARAR Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan) [Lihat Al-Mu’jam Al-Wasith, hal. 648]. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: al-gharar adalah yang [...]