BAHAYANYA MENCAMPURADUKKAN ISLAM DENGAN BUDAYA

By |2016-03-30T17:41:09+00:00March 30th, 2016|Landasan Agama|

Bahayanya Mencampuradukkan Islam dengan Budaya Islam Sudah Sempurna Islam agama yang telah sempurna dan mencakup segala aspek kehidupan, sehingga tidak diperlukan ide-ide dan inovasi baru untuk mengritik dan menyempurnakannya. Allah [...]