SIAPA YANG SAH & LEBIH BERHAK MENJADI IMAM?

By |2016-04-23T03:05:05+00:00April 23rd, 2016|Fikih dan Muamalah, Sifat Sholat Nabi|

Siapa yang Sah & Lebih Berhak Menjadi Imam? Jika di suatu masjid terdapat Imam Rawatibnya, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah Imam Rawatib yang ditunjuk oleh penguasa atau pengurus [...]