ADAB TERHADAP GURU

By |2016-03-01T05:51:26+00:00March 1st, 2016|Landasan Agama|

Di antara adab-adab yang telah disepakati para ulama’ dalam menuntut ilmu adalah adab murid kepada gurunya. Imam Ibnu Hazm berkata: “Para ulama bersepakat, wajibnya memuliakan ahli al-Qur’an, ahli Islam dan [...]