, , ,

SEMBILAN TUDUHAN DUSTA TERHADAP SYAIKH AL ALBANI

Sembilan Tuduhan Dusta Terhadap Syaikh Al Albani

Sembilan Tuduhan Dusta Terhadap Syaikh Al Albani Oleh: Gholib Arif Nushoiroot Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah ﷺ. Wa Ba’du. Al-Albani rahimahullah, Ahli Hadis abad ini, dijuluki sebagai Muhaddits As-Syam (Ahli Hadis negeri Syam) –andai saja dijuluki sebagai Muhadditsud Dunya (Ahli Hadis Dunia)- […]

BIOGRAFI IMAM JALALUDDIN AS SUYUTHI (849-911 H)

BIOGRAFI IMAM JALALUDDIN AS SUYUTHI (849-911 H)

Biografi Imam Jalaluddin As Suyuthi, Abdur Rahman Bin Abu Bakar Bin Muhammad Bin Sabiq Al-Khudhari (849-911 H) Kepribadian Imam Jalaluddin As-Suyuthi dengan berbagai aspeknya, tanpa diragukan lagi adalah kepribadian yang unik yang pantas diteliti dan dipelajari. Beliau banyak memperdalam ilmu-ilmu agama dan bahasa, mengarang buku-buku kesusastraan, juga menaruh perhatian besar terhadap sejarah, politik dan sosial. […]