KEUTAMAAN MENYEBARKAN SUNNAH

KEUTAMAAN MENYEBARKAN SUNNAH

?KEUTAMAAN MENYEBARKAN SUNNAH ?

? Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah… [Fushshilat : 33]

? Berkata al-‘Allamah Ibnul Qayyim:

➡? “Dan menyampaikan Sunnahnya shallallahu alaihi wa sallam kepada umat, lebih baik daripada melepaskan anak panah ke leher musuh.”

? [Badai’ut Tafsir (2/416)]

فضل نشر السنة .

﴿ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ﴾

▪قال العلامة ابن القيم :

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .

[بدائع التفسير (٤١٦/٢)]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *